Skip to main content
Kontakt mig

Kontakt mig allerede i dag, og lad mig høre, hvad jeg kan hjælpe dig med. Jeg anbefaler, at du undgår at sende personfølsomme oplysninger til mig via kontaktformularen. Skriv blot at du ønsker en opringning i emnefeltet.

Min Baggrund


Min uddannelse

Jeg er uddannet Cand. Psych. fra Aarhus Universitet i 2008.
I 2011 fik jeg min autorisation af Psykolognævnet, og jeg har siden da arbejdet som privatpraktiserende psykolog. Gennem hele mit arbejdsliv har børn og unges trivsel været en stor drivfaktor for mig. Jeg har dygtiggjort mig i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Jeg er desuden erfaren i angstbehandling hos børn og unge med min certificering i Cool Kids behandling.

2013 – : Privatpraktiserende psykolog

2014-2019 Institut for Kommunikation og Handicap, Aarhus

2013-2014: PPR Aalborg

2009-2013: PPR Odense 

Mit arbejde

Jeg arbejder med adfærdsforandringer. Det betyder for dig, at jeg bruger samtalen, spørgsmål og øvelser til at hjælpe dig med at reflektere over dit liv og dine handlingsmønstre. Jeg arbejder med at give dig nye forståelsesrammer og handlemuligheder, som kan øge din livskvalitet.
Min tilgang til terapien er funderet på adfærdsterapien ACT. I denne terapiform har jeg tre længere uddannelsesforløb, som jeg gør brug af i alle mine sessioner. 

Hvad er ACT?

ACT står for Acceptance and Commitment Therapy. Det er en videnskabelig funderet psykologisk behandlingsmodel, som bygger på adfærdsterapi med fokus på accept, nærvær, værdier og engageret handling. Jeg bruger ACT i mit arbejde, fordi behandlingsmodellen guider os til at stille skarpt på hvilke tanker, følelser eller kropslige fornemmelser, der kan have konsekvenser for dit liv. Og gennem øvelser og samtale får vi identificeret, hvorvidt dét, du gør, er i overensstemmelse med det liv, du ønsker at leve.

ACT har fået sit navn ud fra dens kernebudskaber; Accepter det, der ligger udenfor den personlige kontrol, og forpligt dig på at handle på måder, som beriger dit liv 

Jeg har naturligvis tavshedspligt, der betyder, at du kan have tillid til, at jeg ikke videregiver dine oplysninger til andre.

Book en tid allerede i dag